Rekognisering av banan

Då det ej står i TR tror vissa att regeln om när man får börja gå banan är borttagen.
Men den finns i SR 4:9 och behöver då ej stå i TR!!!
Så den gäller i högsta grad. INGEN rek på banorna före fredag 09:00!!

4.9 Möjlighet skall finnas för förarna till rekognosering av banan inom 24 timmar före
första start. Endast rekognosering till fots är tillåten.
Det är alltså förbjudet att vistas på eller i anslutning till specialsträcka eller
specialprov från det att anmälningstiden utgått till 24 timmar före första start då
rekognosering till fots är tillåten.
Förare som bryter mot denna regel bestraffas med uteslutning.
Vid deltävling där USM körs dagen före tillåts rekognosering 48 timmar före start.