Vi Stödjer Enduro SM 2024

Gemensamma Tilläggsregler vid SM/JSM/VRM 2022

Gemensamma tilläggsregler för Enduro SM 2022.

Startavgift.
Startavgiften vid alla deltävlingar skall vara enligt följande:
Vid 1 dagarstävling:
SM/JSM/VRM 900:-
Övriga deltagande klasser 650:-

Vid 2 dagarstävling:
SM/JSM/VRM 1400:-
Övriga deltagande klasser 1000:-
Del av startavgift återbetalas ej om man av någon anledning inte kan starta dag 2.

Hela startavgiften erläggs vid anmälan till tävlingen.

Efteranmälningsavgiften vid för sent inkommen anmälan
är 500:- för SM/JSM/VRM samt 200:- för övriga klasser.
Kom ihåg att anmälan räknas som godkänd det datum startavgiften registreras på Svemo TA.

Om startavgift ej erlagts vid anmälningstiden utgång är föraren ej garanterad startid enligt seedningslista.


Vid återbud återbetalas startavgiften minus 100:-. Om återbud ej lämnats vid start av tävlingen sker ingen återbetalning.
Återbud lämnas via Svemo TA.

Anmälan
Anmälan till tävling görs på Svemo TA, länk direkt till anmälan publiceras på www.endurosm.se. 
Ordinarie anmälningstid utgår 10 dagar före tävling, därefter är det efteranmälan som stänger torsdag före tävling.

Körtid
Körtiden är lika lång för Herr SM och JSM
För VRM och Dam SM bör körtiden vara ca 2/3 av SM/JSM.

Banan

Samtliga tävlingar körs som Typ 1 Internationell.
Det finns inget krav på att det måste finnas ett extremeprov. 
 

 

Seedning
Startordning enligt Enduroreglementet.

 

Priser/Maskinersättning/Prisutdelning.
Priser delas ut endast till 1,an, 2,an och 3,an i respektive klass, ev. kan pris även delas ut till totalsegraren.
Prisutdelningen genomförs snarast efter att ”topp tre är fastställt”.
Detta innebär att prisutdelning genomförs före protesttidens utgång, slutgiltig resultatlista anslås efter protesttidens utgång.
Om ev. protest påverkar topp 3 kommer priserna omfördelas i efterhand.
Detta förfarande är ett sätt att kunna hålla prisutdelning innan publik och media har hunnit åka hem.

Maskinersättning utdelas EJ.
 

Ljud/Ljudmätning
Sker med 2m max metoden enligt reglemetet

 

Däck.

Vid tävling på barmark är endast klassade  Endurodäck,så kallade "FIM" däck tillåtet.
Detta gäller samtliga klasser som tillåts deltaga vid tävlingen, alltså även eventuell Breddklass.

Endast ett däck får användas /tävlingsdag samt att hjulbyte är förbjudet!

 

Missad Kontroll
Om man går in i fel TK bestraffas man med 5min.
Om man helt missar en TK bestraffas man med 10 min.
 

 

Transponder.
All tidtagning kommer att ske med transponder. Detta gäller även övriga klasser som tillåts deltaga vid SM deltävling.

Föraren ansvarar själv för att transpondern är laddad och funktionsduglig.
Kontroll att transponder är monterad görs vid Huvudstart, observera dock att det alltid är förarens ansvar att den är monterad och fungerande, ej fungerande eller saknad transponder medför tidsbestraffning enligt SR Enduro.

 

Mästerskapslogga

Mästerskapsloggan skall finnas på motorcykelns 3 nummerplåtar.
Storleken skall vara Bredd 5cm.
För den som vill inkludera den i tryck av dekalkit finns den för nedladdning på hemsidan. 
Om man inte har den i dekalkitet kommer lös dekal sättas på nummerplåtarna i samband med besiktning.


Utöver dessa gemensamma regler för Enduro SM gäller NT, SR Enduro 2021-2023 samt respektive tävlings TR. Där skillnader finns i detta tillägg och SR enduro skall dessa regler tillämpas.

Info Tävlande USM

Resultat