NTS-Timing Web Radio sänder från:

För att lyssna i annat program eller din telefon använd adressen
http://enduroradio.dyndns.info:8000

Sändningarna sker via SHOUTCAST server.
går även att hitta som stationen ENDURORADIO om man söker i apparna eller på www.shoutcast.com