Tilläggsregler Pansartrofén

Här finns tillägsregler för Pansartrofén.

Upplysningar och Tilläggsregler  Pansartrofén 2007-04-09

 

Allmänt om tävlingen

 

 • Tävlingsplats: Revingeheds Militärområde skyltat på vägen mellan Södra Sandby och Revingeby

               ca 15 km öster om Lund

 • Anmälan till tävlingen måste vara registrerat på postgiro senast den 30 mars 2007
 • Anmälningsavgift: SM klasser 450 kr JSM och VRM 400 kr övriga klasser 250 kr

                                                       Efteranmälan + 500 kr

 • Tävlingstyp: Enduro Typ 1 med 3 specialsträckor/varv. Idealtid för totala antalet varv gäller

                Exempel: En förare som kör seniorklassen ska köra 5 varv (3 sträckor/varv) i ordning på x antal

                minuter enligt idealtid. Idealtiden räknas från förarens start på första sträckan till hans målgång på

                sista sträckan inklusive valfria uppehåll mellan sträckorna för service och reparationer.

                Målgång får ske före idealtid. Om föraren överskrider idealtiden - men inte respittiden - sker

                tidstillägg motsvarande transportprick enligt SR-E med 30 sek per påbörjad minut.

                Förarens respittid = Idealtid (normalkörtid på sträckor och uppehåll för service) + Respittid

                Idealtid och Respittid meddelas tävlingsdagen

 • Tävlingsklasser samt antal varv: Seniorer 5 varv, juniorer 4 varv, Veteran RM 3 varv, Bredd 3 varv

                Dam 3 varv.

 • Klassindelning:              Klass 1 = SM (Enduro 1)

                                                  Klass 2 = SM (Enduro 2 och 3)

                                                  Klass 3 = JSM (Enduro 1)

                                                  Klass 4 = JSM (Enduro 2 och 3)

                                                  Klass 5 = VRM (Veteraner oavsett maskinstorlek)

                                                  Klass 6 = Bredd

                                                  Klass 7 = Dam

 • Tävlingsbana: ca 26 km specialsträcka/varv. 3 specialsträckor/varv
 • Medelhastighet: 45 km/h
 • Resultat: Anslås vid Startplatsen snarast efter sista målgång.
 • Hederspriser till 1:a, 2:a och 3:e plats i tävlingsklasser
 • Prisutdelning: Sker vid Startplats
 • Tävlingen sker på egen risk. SVEMO, arrangören och dess funktionärer frånsäger sig allt ansvar

        för ev inträffade skador och olyckshändelser i samband med tävlingen.

 • Banans offentliggörande: måndagen den 9/4 kl 08.00 vid startplatsen.
 • Inställd tävling: Om förhållande som Tävlingsledningen ej kan råda över.

Tävlingsdagen

 

 • Anmälan och besiktning:

        Söndagen den 8/4 kl 17.00 - 20.00 och tävlingsdagen kl 07.00 - 08.00

 • Förarsammanträde: Tävlingsdagen kl 08.30 vid sekretariatet.
 • Första start:

        09.00,  1 startande per 15:sekund, (var på plats i tid)

 MC och utrustning

 

 • MC: MC ska uppfylla gällande krav enligt enduroreglementet, förminskad regskylt godkänns om

        original kan uppvisas vid besiktning. Giltigt skattemärke ska finnas

 • Däckdubb: Däckdubb EJ tillåtet
 • Förare:  Förare ska ha gällande körkort samt vid besiktning kunna uppvisa hjälm.
 • Utrustning: Enligt gällande reglemente.
 • Tankning och Service: Endast i depå.
 • Service: Enligt gällande reglemente.
 • Buller: Bullermätning kommer att utföras enligt gällande reglemente vid besiktning och löpande

        under tävlingen.

 • Miljömatta: Obligatorisk för samtliga vid tankning och service.

Miljö

 

Revingfältet är skyddad enligt Natura 2000. Det innebär krav på extra stor hänsyn bl a gällande:

 • 1 Körning utanför markerad bana är förbjuden
 • 2 Körning inklusive varmkörning/testkröning får ej ske före kl 07.00 tävlingsdagen
 • 3 Miljömattor vid all service är ett absolut krav
 • 4 Vid ev spill ute på banan skall tävlingsfunktionär omedelbart kontaktas.
 • 5 Akutsäck med uppsugande material finns vid sekretariatet. Dessa skall användas vid minsta tecken på spill/läckage, gäller även transportfordon.

Tävlingskommitté FMCK Malmö 2007

 

 • Tävlingsledare:  Jonas Engdahl 0702-747070
 • Bitr.tävlingsledare: Stefan Sjöholm
 • Tidtagning/Resultat: Svemo
 • Återbud: Stefan Sjöholm 0706-364007
 • Sekretariat/Anmälan: Stefan Sjöholm 0706-364007
 • Banchef: Lars Nordgren
 • Parkering/Sanitet: Anders Jakobsson
 • Besiktning: Per Stigborg
 • Sjukvård: Anders Magnusson
 • Pressinfo: Anders Bjermo
 • Svemodomare: Bo Sjösvärd 070-6804947
 • Jury: Bo Sjösvärd, Anita Sjösvärd och Patricia Eneroth.
 • Övriga upplysningar: Jonas Engdahl 0702-747070, Stefan Sjöholm 0706-364007

Tävlingen arrangeras enligt SVEMO:s och dessa tilläggsregler som godkänts av domaren

 

 

Sponsorer 2020


PLAYLIVESÄNDNING

svemoplay.se

Programbladet

Läs programbladet online.
Aktuellt programblad är

Delt.4 & 5 Norrahammar

Vem är på sidan

Vi har 71 besökare och inga medlemmar online