Pre ride info Laxå

Preriderapporten finns nu att läsa här.