Götapokalen kommer köras som planerat!


Trots lite dystra väderprognoser inför tävlingen gör Göta MS bedömningen att tävlingen kommer kunna genomföras på ett godtagbart sätt, dom hälsar därför alla förare, funktionärer, publik och press välkomna.

Vi vill be samtliga deltagare klicka på läs mer nedan och läsa det PM som står där angående anmälan tävlingsdagen, körsträcka mm

PM Götapokalen.

1) Anmälan tävlingsdagen kommer ske i Göta MS klubbstuga på Motorstadion i Enköping, vid anmälan SKALL transponder och licens uppvisas, detta så vi kan kolla att rätt transpondernr finns i systemet.
2) Besiktning av MC kommer ske vid serviceplatsen, så lasta INTE av motorcykeln på Motorstadion, vi gör detta för att ni skall slippa åka en meningslös tranportsträcka.
3) Målgång kommer ske på Serviceplatsen, vår förhoppning är att prisutdelningen skall kunna ske så fort pristagarna är klara (hederspriser delas ut till de tre bästa i resp klass), vilket förhoppningsvis ska kunna vara ganska snart efter målgång. Pristagarna kommer kallas till prisutdelning via högtaleriet
4) INGA TIDKORT kommer användas, utan när ni går i mål på en specialsträcka kommer ni få ett ”kvitto” som innehåller er måltid samt er transporttid till nästa TK, det kommer vara ni själva som ansvarar för att ni går in på den tiden, ”kvittot” kommer inte behöva visas upp vid Start-TK.
5) Resultat kommer kontinuerligt anslås vid serviceplatsen och uppdateras på Internet, och eftersom prisutdelning till de tre bästa kan komma ske innan protest tidens utgång kommer vid eventuella protester felaktigt utdelade priser/prispengar få lov byta ägare när resultaten fastställts. Resultatlistor kommer inte kopieras annat än för att anslås vid serviceplatsen. Har ni bärbar dator med nätverkskort kommer ni kunna följa resultaten löpande, ett nätverk kommer läggas ut över serviceområdet. Vill ni ha resultatlistor på papper får ni själva skriva ut listorna när ni kommer hem.
6) Omklädning och duschmöjligheter finns vid Motorstadion före och efter tävlingen.
7) Juniorklasserna kommer köra 2 varv ( 4 sträckor) och SM kommer köra 3 varv (6 sträckor), det som står i TR angående körsträcka är fel.
8) Lördagens tävling genomförs som varvlopp, 5 varv skall köras, (lika för alla klasser), dock med en maxtid av tre timmar för påbörjande av nytt varv. Förare som ändå går ut på nytt vav efter 3 timmars åktid kommer få det varvet struket. Det är den tävlande själv som skall hålla reda på att rätt antal varv körs. Service/Tankning får endast ske på servicesträckan efter varvning. För att prisbedömmas skall ett minst ett varv avverkas.
9) Vi ber alla förare i VRM, SM och J-SM läsa de nya reglerna angående ljudmätning, på www.endurosm.se (vid kontroll under tävlingen kan för hög ljudnivå bl.a.innebära tidstillägg)
Tävlingsledningen

Sponsorer 2019

webradio
LIVE WEBRADIO

Radion sänds via svemoplay.se

Vem är på sidan

Vi har 197 besökare och inga medlemmar online