Pre-Riderapport Laxå

Nu finns Pre Ride rapporten för Laxå att läsa här.

A-Tid gäller på lördagen.