Courseinspector införs i SM.

Orientering till förare och team inför SM 2020

Erfarenheterna visar att förare kommit tidigare och tidigare till SM- och USM-tävlingarna för att rekognosera specialsträckor och specialprov.

Det innebär att förare har tagit ledigt från skola eller arbete för att rekognosera vilket i slutändan drabbar den enskilde föraren ekonomiskt eller genom utebliven undervisning.

Många arrangörer har dessutom informerat om att det finns förare som utnyttjar tiden för att främst rekognosera och i vissa fall till och med märka ut genvägar på specialsträckor.

 

Under säsongen 2020 kommer vi att genomföra försök med en Course Inspector (CI) vid SM-tävlingarna. Systemet med Course Inspector har funnits på VM ett tiotal år och erfarenheterna är goda.

Utöver vad som står i första stycket finns det fler skäl till att vi vill pröva systemets med en Course Inspector.

Det främsta skälet är att se till att våra tävlingar blir så säkra som möjligt för Er som förare och den publik som kommer.

Det andra skälet är att ge alla förare samma förutsättningar vilket innebär att vi från 2020 inte kommer att tillåta förare att rekognosera banan förrän 24 timmar innan start.

Det vill säga normalt från kl. 09:00 på fredag vilket har inneburit följande ändringar i Bilaga B SR Enduro.


Nuvarande skrivning SR Enduro Bilaga B pkt. 4.9

4.9 Möjlighet skall finnas för förarna att till fots besikta specialproven inom 24 timmar före första start.

Ny skrivning SR Enduro Bilaga B pkt. 4.9 från 2020-01-01

4.9 Möjlighet skall finnas till rekognosering av banan inom 24 timmar före första start. Endast rekognosering till fots är tillåten.

Det är förbjudet för förare att rekognosera specialsträckor och/eller specialprov tidigare än 24 timmar före första start. Förare som bryter mot denna regel bestraffas med uteslutning.

Det är alltså förbjudet att vistas på eller i anslutning till specialsträcka eller specialprov före denna tidpunkt.

Förare som upptäcks/påträffas på eller i anslutning till specialsträcka eller specialprov bryter mot SR Enduro Bilaga B pkt. 4.9 och kommer att uteslutas och ej medges starta i tävlingen.

 

I och med att systemet med CI införs 2020 kommer det inte att ske någon föråkning/preride utan pkt 4.10 i SR Enduro Bilaga B tas bort.

4.10 Möjlighet skall finnas till föråkning med högst en förare per team som anmält och betalt

plats vid SM i enduro. Sådan förare får sedan inte delta i tävlingen. Förare som agerar

föråkare skall inneha gällande tävlingslicens i enduro.

Nedan redovisas en tidsplan och beskrivning över de uppgifter Course Inspectorn har inför och under en SM-tävling för att bistå arrangören och Er som förare.

 

Tidsplan och uppgifter Course Inspector (CI)

Tid

Aktivitet

2 – 6 veckor före tävlingen.

CI besöker arrangören och besiktigar banan, gör eventuella korrigeringar och bistår arrangören i övriga tävlingsrelaterade frågor.

2 dagar för tävlingen.

Slutlig säkerhets- och miljöbesiktning av banan. CI kör banan i syfte att ge anvisningar om slutliga korrigeringar och kompletteringar. Han kontrollerar även tider etc.

Dagen före tävlingen.

Kontroll av gjorda korrigeringar och kompletteringar, Bistår TL och arrangören i övriga frågor som rör tävlingen. CI genomför en muntlig presentation av banan för förarna, preliminärt kl. 19:00 dagen före tävlingen/första tävlingsdagen.

Tävlingsdagen

Bistår TL och supervisor i frågor som rör tävlingen och deltar i jurymöten.

CI skall vidare skriva ett PM som anslås på den officiella anslagstavlan där förarna kan ta del av information om banan och tider. PM:et kompletteras med en muntlig genomgång.

Eventuellt kan PM och muntlig orientering kompletteras med korta filmsnuttar från CI banbesiktning på hemsidan för enduro-SM. Han kommer även vara en av medlemmarna i juryn.

 

 

För endurosektionen

Per Lennerman

Per Lennerman

Sammankallande

Endurosektionen

Sponsorer 2020


PLAYLIVESÄNDNING

svemoplay.se

Programbladet

Läs programbladet online.
Aktuellt programblad är

Delt.4 & 5 Norrahammar

Vem är på sidan

Vi har 231 besökare och inga medlemmar online